Mbledhja Gjenerale e Shoqates Humanitare Nepolja. – 27.01.2024


Banorët fshatit Nepole ndërmorën iniciativën për pastrimin e fashtit. – 19.11.2023


Banorët fshatit Nepole ndërmorën iniciativën për pastrimin e fashtit. – 26.03.2023


Fshati NepoleVere 2022