Projektet 2023

Projekti Foto Statusi Shpenzimet
Hapja e Jazit pas Vershimeve ka perfunduar 217 Euro
Pastrimi i Fshatit ka perfunduar
Dera e Kapeles, ndarja e dhomave ka perfunduar 350 Euro
Blerja e kontenierit ka perfunduar 2300 Euro
Izolimi dhe mbushja me dhe e kontenierit ka perfunduar 1300 Euro
Shtepiza e stacionit ka perfunduar 500 Euro

Projektet 2022

Projekti Foto Statusi Shpenzimet